اشعار کربلایی سیامک پندی خسروشاهی http://siyamakpandi.mihanblog.com 2020-05-29T00:44:18+01:00 text/html 2016-08-17T19:10:27+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / (حرف دل) http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/105 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://s2.picofile.com/file/8264167276/s.jpg" alt="" align="" border="0" height="372" hspace="0" vspace="0" width="387"><br><br><br>باز در شهر دلم آشوبها زجرم دهند<br><br><br>چیست حرف این دل آشفته چون دردم دهند؟<br><br><br>باز حرف ناجوانمردی ز احوال برون<br><br><br>گفتنی باشد میگویم حقیقت از درون<br><br><br>ازدورویان از نهیبان زمان<br><br><br>شکوه ها دارم نوول از دوستان<br><br><br>قصد من توهین نیست دارم گله<br><br><br>خیل افراد گرفتارند در دام تله<br><br><br>از سیاست های امروزی ز افراد لعین<br><br><br>آن کسان که رد اهن را زده روی جبین<br><br><br>مینشینند پای منبر اشک از چشمش روان<br><br><br>پیش انظار از ولای حیدری هی دم زنان<br><br><br>پشت منبرها خیانت بر ولای مرتضی<br><br><br>رشوه خواری و ربا وناسزا برمصطفی<br><br><br>نام زیبای علی را میبرد برلب ولی<br><br><br>میخورد مشروب میگوید فدایت یاعلی<br><br><br>حرفها دارد دلم ازاین خیانتکارها<br><br><br>میشناسم خود از این مشروبخواران دغا<br><br><br>ای که میگویی همیشه جانفدا بر مصطفی<br><br><br>حضرت زهرا حجابش کی بود مثل شما<br><br><br>خسته ام از شهر آلوده دگر لافی مزن <br><br><br>دیگر اینجا از حجاب فاطمه حرفی نزن <br><br><br>مردها زن هم شدندابرو و موهای بلند<br><br><br>کس نمیداند که اینها دین را لطمه زنند<br><br><br>اینچنان وضعی که داریم شیعه ماها نیستیم<br><br><br>شیعه صادق مدافع خواهد اما نیستیم<br><br><br>&nbsp;حرف حق از زهر هم بر ناحقان بدتر بود <br><br><br>حرف دل هرکس بگوید واقعا غوغا شود<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="2"><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font></font></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><font color="#3333FF"><br><a href="http://s2.picofile.com/file/8264166600/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AF%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%A8_%D9%87%D8%A7_%D8%B2%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font></font><br><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2016-06-29T20:14:01+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / ذکر امیر المومنین(ع) / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8257727968/sait22.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="425"><br><br>علی ای کوثر ، علی ای ساغر - علی ای زیبا ، علی ای دانا<br><br><br><br>علی ای والی ، علی ای والا - علی ای طورُ ، علی ای سینا<br><br><br><br>علی یا مولا - علی ای آقا - علی من قطره ، علی تو دریا<br><br><br><br>علی هم شاهی ، علی هم ماهی - علی ای ذکر تموم لبها<br><br><br><br>علی اسدالله ، علی ولی الله - علی سِر الله ، علی عین الله<br><br><br><br>علی نور الله ، علی عشق الله - علی عبد الله ، علی ید الله<br><br><br><br>علی نور عین - علی شور و شین - علی هم باب ، حسن و حسین<br><br><br><br>(علی یا حیدر علی یا حیدر)<br><br><br><br><br><font size="2"><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br></font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8258028918/111.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a><a href="http://s6.picofile.com/file/8258028918/111.mp3.html" target="" title=""><br></a></font><br></font><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2016-06-25T19:42:57+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / یگانه رهبر علیست / سنگین http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/103 <br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8252843350/sait.jpg" alt="" align="" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="426"></div><br><div align="center"><br></div><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ای یگانه رهبر ، گل پیمبر - ای عزیز و دلبر ، امیر خیبر<br><br><br><br>صاحب جلالت ، دل ملالت - روی پر لطافت ، تویی تو حیدر<br><br><br><br>ای رئیس دنیا و گردون دنیا - تویی آقا روح و جان بر زهرا<br><br><br><br>که ما خلق دست تو یا مولا - همیشه ذکرت به روی لبها<br><br><br><br>(امیر من - علی ، علی)<font size="2">(4بار)</font><br><br><br><br>مست جام عشقت ، اسیر چشمت - من فدای اشکت ، خدای غیرت<br><br><br><br>لعن می کنم بر ، عمر ابوبکر - هم نباشد عثمان&nbsp; ،زِ لعن لعنت<br><br><br><br>در نبرد و رزمت تو آقا دلاوری - جهانیان را همیشه تو سروری<br><br><br><br>دلاور و پهلوان شیر بیشه - آقا برایت همین بس تو حیدری<br><br><br><br></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">(امیر من - علی ، علی)<font size="2">(4بار)</font><br><br><br><br>من گدای کویت ، شدم به سویت - بر تمام دنیا ، می ارزه مویت<br><br><br><br>دست من بگیر و شدم اسیر و - بر دلم بشیند ، تمام دردت<br><br><br><br>کار من شده نوکری توی هیئت - که رزق و روزی من گشته تربت<br><br><br><br>حریم تو عمریه آرزومه - که دم به دم گنبدت روبه رو مه<br><br><br><br></font></font></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">(امیر من - علی ، علی)<font size="2">(4بار)</font><br><br><br></font></font></font></font></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font></font></font></font></font></font></font><br>&nbsp;<br><br><font color="#3333FF" size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8257426968/4_2.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br><br></font></font></div> text/html 2016-06-06T22:23:35+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شور حضرت رقیه(س) http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/102 <br><div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s7.picofile.com/file/8233172500/IMG_20160108_164952.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="244" hspace="0" vspace="0" width="433"><br><br>حریم عشقون - منه جناندی<br><br><br>قلبیده عشقیم سنه عیاندی<br><br><br>ورد لبیمده - ذکر قلبیمده<br><br><br>هرگئجه گوندوز آدون بیاندی<br><br><br>(نوکرم ئوزوم رقیه آدینا)<br><br>(لعنت ائدرم امیّه آدینا)<br><br><br>((یا رقیه ..رقیه مددی))<br><br><br>دربه درم من - خاک درم من<br><br><br>هامی بیلور کی نوکریوم من<br><br><br>سوزو گدازیم - وار التماسیم<br><br><br>سنون آدون رازیله نیازیم<br><br><br>شامیده اولان او قبریوه فدا<br><br>قسمتیم ائله بو نذر اولا ادا<br><br><br>((یا رقیه...رقیه مددی))<br><br><br>شهزاده سن ای - حسینون عشقی<br><br><br>قسمت ائله بیزلره دمشقی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>باغیرتم من - مدافعم من<br><br><br>اسیر دام رقیه ام من<br><br><br>الده خنجریم علم تک اسرم<br><br>داعیشی لرین نسلینی کسرم<br><br><br>((یا رقیه...رقیه مددی))<br><br></font><br><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s7.picofile.com/file/8250278484/5.mp3.html" target="_blank" title="">&nbsp;(دانلود مداحی)</a></font><br></font></font><br><br></font></div> text/html 2016-05-06T17:16:51+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / مدح حضرت علی اصغر(ع) / تک http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/101 <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<img src="http://s3.picofile.com/file/8222936376/sait8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="284" hspace="0" vspace="0" width="485"><br><br>&nbsp;سلسله ی موی تو.... کل جهان می خرد <br><br><br><br>دستای کوچیک تو ....کرببلا میبرد<br><br><br><br>[برهمه دلبری ....چون علی اصغری](4)<br><br><br><br>سائل قنداقه ات....آمده چون دربرت<br><br><br><br>عمریه که میکنه....نوکریه مادرت<br><br><br><br>عاشق آن روی تو....قبله من کوی تو<br><br><br><br>درد مرا کن دوا....گشته ام دلجوی تو<br><br><br><br>[برهمه دلبری....چون علی اصغری](4)<br>&nbsp;<br><br><br>چشم و لب و روی تو ...مثل حسین است و بس<br><br><br><br>ابروی دل جوی تو&nbsp; ....مثل حسین است و بس<br><br><br><br>کار دو&nbsp; عالم شده&nbsp; ....&nbsp;&nbsp; نوکری&nbsp; خانه ات<br><br><br><br>چنگ توسل ما....&nbsp; خون قنداقه ات <br><br><br><br>[برهمه دلبری&nbsp; .... چون علی اصغری ](4)<br><br><br> <br>شامل حال دلم ....روضه نابت شده<br><br><br><br>سینه شاه جهان....جای خوابت شده<br><br><br><br>تا ابد این نوکرا .... سائل و درمانده ات<br><br><br><br>پادشه عالم است....کلب در خانه ات<br><br><br><br>[برهمه دلبری .... چون علی اصغری](2)<br><br><br><br><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br></font></font><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8249023518/4_1_.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font></div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2016-04-22T17:08:56+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شور روضه ای حضرت زینب (س)/ سبک : عمری نمک گیر این روضه هاتم http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/100 <br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123409834/ame_jan_zeynab.jpg" alt="" align="" height="292" hspace="0" border="0" vspace="0" width="439"></div><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br>ای شاه زینب پناهم حسینم - ای سر به نیزه نگارم حسینم<br><br><br><br>یک دم بیا و نکن نا امیدم<br><br><br><br>دارم میمیرم - حسین شهیدم<br><br><br><br>(وای - دادم عمر مو من به پایت )<br><br><br>(وای - ببین می کنم من صدایت )<br><br><br><br>یاد تو هستم که رفتی به میدان - ماندم من و بچه هایت چو نالان<br><br><br><br>افتادی از اسب - اومد شِمر نامرد<br><br><br>خنجر به دست و - به قلبم فرو کرد<br><br><br><br>ای وای از اون لحظه که تیر و پیکان - در قتلگاهت به خونت تو غلطان<br><br><br><br>ای وای - چه کرده حرومزاده با تو <br><br><br>ای وای - چه کرده سنان با سر تو<br><br><br>ای وای - داره روضه می خونه زهرا<br><br><br>ای وای - تنت مانده در بین اعدا<br><br><br><br>(وای - یارالی ، یارالی ، یارالی)<br><br><br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8248296434/3.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br></font></font></font></div> text/html 2016-04-18T19:20:39+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شان و منزلت زینب کبری(س) /سنگین http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/86 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8244260568/photo_2016_03_14_17_17_36.jpg" alt="" align="" height="258" hspace="0" border="0" vspace="0" width="461"></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br></font><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">زینب ای پرورده ی زهرا و حیدر - ای پادگان حسینه پایه و سنگر<br><br><br><br>عشقیم سنه وابسته - ای پر شکسته <br><br>من سنه نوکرم خانیم - ای دلشکسته <br><br><br><br>نائب زهراسن (زینب) - زینب کبری سن (زینب)<br><br><br><br>سنون قاپوندا من مجنون - سن منه لیلا سن (زینب)<br><br><br><br>(زینب کبری مدد) (4بار)<br><br><br><br>زینب ای رسوا ائدن ابن زیادی - تخدن سالان حیران قویان ابن زیادی<br><br><br><br><br>ای دینه اولان حامی - زهرا نشانی <br><br>دنیانی ویران ائدن ای - حیدر بالاسی<br><br><br><br>حسینه دلبر سن (زینب) - دختر حیدر سن (زینب)<br><br><br><br>حسینه عاشق اولان گوندن - دیلیمده ازبرسن(زینب)<br><br><br><br>(زینب کبری مدد) (4بار)<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font></font><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2016-04-11T19:14:31+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / سبک شور امام هادی (ع) http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8189656484/1.JPG" alt="" align="" height="353" hspace="0" border="0" vspace="0" width="471"><br><br><br>باز دل مبتلای من - مست سبوی ساقیه<br><br><br><br>دارو ندار من فقط - همه فدای هادیه<br><br><br><br>اسیر دام اوشدم - مرغ دلم پر میزنه<br><br><br><br>از حرم امام رضا&nbsp; - به سامرا سر میزنه<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; دل برتو بستم - </font>فدای تو هستم - زِعشق تو مستم - بگیر آقا دستم(2)<br><br><br><br>((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)<br><br><br><br>ای که تویی دوا آقا - نام شما صفا آقا<br><br><br><br>برده زِهوش از سرمن - تربت سامرا آقا<br><br><br><br>دوباره باز تنگه دلم - برا زیارت شما<br><br><br><br>قسمتمون کن دوباره - یه سامرا یه کربلا<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">من یه نوکرم-</font> براتو میمیرم- به زلفت اسیرم- بی عشق شما من- یه عمره فقیرم<br><br><br><br>((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)<br><br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font></font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8247094726/1.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a><br></font></font></div> text/html 2016-04-04T17:50:11+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / آرزوی کربلا / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/482/1444562/IMG_20150817_162624.jpg" alt="" align="bottom" height="309" hspace="0" border="0" vspace="0" width="466"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>کرببلا قبلۀ حاجتمه - کرببلا آرزوی دلمه<br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>کرببلا مست شبای توام - کرببلا قاتل من حرمه<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">از عشق تو آقا خرابم - از بچگی کلب ربابم<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ان شاءالله یه روزی بیاد که - تو بین الحرمین بمیرم<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">(یاحسین یاحسین ثارالله)<font size="2">(4)</font></font><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>کرببلا عاشق کوی توام - کرببلا تشنۀ روی توام<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آخر یه روزی میام به حرمت - آخه همیشه دلجوی توام<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ساقی ساقی&nbsp; ساقی ای ساقی - مستم کن اگه تو مشتاقی<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دربه در کربلایم کن - دوعالم فانی و تو باقی<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">(یاحسین یاحسین ثارالله)<font size="2">(4)</font></font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کرببلا مرکز دیوونه ها - کرببلا پرتو میکده ها<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کرببلا گنبد طلای تو - کرببلا میکشییم بخدا</font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;عاشقم عاشق رخسارت - خادمم خادم دربارت<br><br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">روزیم کن تا کربلا بیام - شدم یه عمره عزادارت</font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">(یاحسین یاحسین ثارالله)<font size="2">(4)</font><br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font></font><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8245875968/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2016-03-28T11:09:18+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / روضه ورود کوفه / شور روضه ای/ سبک : عمری نمک گیر این روضه هاتم http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/97 <br><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8188974334/RECOVEREDFILE234.JPG" alt="" align="" height="349" hspace="0" border="0" vspace="0" width="467"><br></div><div align="center"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ای نور عینیم ، وفالی حسینیم - ای داد خواهیم ، یارالی حسینیم<br><br><br><br>باشسیز ، آدامسیز - کمکسیز یارالی<br><br><br><br>عریان ، لب عطشان - اوغولسوز یارالی <br><br><br><br>(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)<br><br><br><br>قرآن اوخی نیزه باشینده نالان - دیلدن چیخان صوت جانسوزه قربان<br><br><br><br>داش یاره لی آنیوا من فدایم<br><br><br><br>قانیله گوز یاشیوا من فدایم<br><br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)</font><br><br><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br></font></font><br></div> text/html 2016-03-25T17:03:07+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / مدح حضرت علی (ع) / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/96 <br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8191201700/milad.JPG" alt="" align="bottom" height="327" hspace="0" border="0" vspace="0" width="439"><br></div><br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><br>هیئت تو دار البکاست - روضه خونت خود خداست<br><br><br><br>تو مجلسا سینه زن و - گریه کُنت خون خداست <br><br><br><br>نفس ، نفس شعارمی - آقا تو اعتبارمی <br><br><br><br>عشق تو بین المللی - ذکر لبم علی ، علی<br><br><br><br>ذکر علی عبادته - راه علی سعادته<br><br><br><br>آی عاقلا نفس زدن - تو هیئتا عبادته <br><br><br><br>دیوونه ی - زنجیریم - سینه زن و زینبیم<br><br><br><br>گوشاتونو وا بکنین - یه عمریه حیدریم<br><br><br><br>یه عمره پادشاهمی - تو صراطِ راهمی<br><br><br><br>شش دونگ لعنت خدا - به هوادارعُمری<br><br><br><br>این دل من هوائیه - یه عمره کربلائیه<br><br><br><br>ای شاه و افتخار من - تو دنیا اعتبار من<br><br><br></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8244679484/5_2.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br></div> text/html 2016-03-16T07:23:54+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / تعریف حضرت علی (ع) / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/94 <br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195537084/1013804_1399233947025914_1583888636636793365_n.jpg" alt="" align="" height="348" hspace="0" border="0" vspace="0" width="465"><br><br><br>بنام حیدر، لقب شد صفدر ، امیرالمومنین</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br><br>دلم مدیونش ، شدم دلخونش ، علی حق الیقین</font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp; آقای منی - گواهی میدهم امیر منی</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;لعن علی عدوّک یاعلی</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; آقا همیشه آشنای غمی</font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp; (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)<font size="2">(2)</font></font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">توئی لیلایم ، منم مجنونم ، توئی قبله گاهم</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br><br>تو اوّلینم ، تو آخرینم ، توئی تکیه گاهم</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp; ای کعبۀ من - نام شما همیشه ورد لبم</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>تاجون دارم من از تو دم میزنم</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اونقده یاعلی میگم بمیرم</font><br><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)<font size="2">(2)</font></font><br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>به لطف الله ، بلند شد دستا ، شدی مولای ما</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br><br>دلیل خلقت ، بدون منّت ، به دست تو مولا</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;ای شاه دلم - به عشق این و اون اسیر نمیشم</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp; هرچی علی میگم که سیر نمیشم</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; تو مجلس فاطمه پیر نمیشم</font><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br>&nbsp;(مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)<font size="2">(2)</font><br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8242300268/4.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br><br></font></div> text/html 2016-03-07T07:08:21+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / علی حیدر / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/93 <br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8240864150/IMG_20160128_223840.jpg" alt="" align="" height="277" hspace="0" border="0" vspace="0" width="493"></div><br><br><br><div align="center"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">علی حیدر - دلم باز برای ضریحت تنگه<br><br><br><br>بی تو آقا - که دنیا برایم می دونی ننگه<br><br><br><br>رو سیاهم - اگر خوار و پست و حقیرم آقا<br><br><br><br>یک اشاره - تو صحن حریمت بمیرم آقا<br><br><br><br>سائلم - زائرم - تکیه گاهم ده - پناهم ده<br><br>توی روضت - تو راهم ده<br><br><br><br>جان زهرا - نگاهی بکن مولا - برا پرواز<br><br>به کربلا - تو بالم ده<br><br><br><br>هستیم مستیم وقف چشمان تو <br><br>این شبا جان من آقا قربان تو<br><br><br><br>(یاعلی مددی مولا) <font size="2">(4بار)<br><br><br><br></font></font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242205400/%D8%B4%D8%A8_3_%D8%B4%D9%88%D8%B1.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br></font></div> text/html 2016-02-28T16:41:35+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / جوان ننه / شور http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/91 <br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8222936376/sait8.jpg" alt="" align="" height="270" hspace="0" border="0" vspace="0" width="479"></div><br><br><div align="center"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جوان ننه - ای زینبه همیشه مهربان ننه <br><br><br><br>گوزوندن ای بالالارین آتان ننه<br><br><br><br>سینه یارالی قامتی کمان ننه<br><br><br><br>جوان ننه - من زینبم بلا اوتوندا یانموشام<br><br><br><br>هر درد و غم اولوبدی من دایانموشام<br><br><br><br>بش سینیدن باشه قرانی سالموشام<br><br><br><br>منیم ننم - آنالارین ایچینده چوخ حیالیدی<br><br><br><br>وریبدیلار قابیرقاسی یارالیدی<br><br><br><br>آتاسی رحلت ایلیوب عزالیدی<br><br><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8241058368/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D9%BE%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%86%D9%87.mp3.html" target="_blank" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF" size="5">(دانلود مداحی)</font><br></a><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2016-02-25T09:36:12+01:00 siyamakpandi.mihanblog.com خادم کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / پیر میخانه علی / واحد سنگین http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/90 <br><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8233172500/IMG_20160108_164952.jpg" alt="" align="" height="276" hspace="0" border="0" vspace="0" width="490"></div><br><br><br><br><div align="center"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">مِی میخانه - دِلِ دیوانه - این دِلِ من وقف امیر کونُ اِمکانه<br><br><br><br>مستِ مستم من - مِی پرستم من - کلب سرای حیدر و فاطمه هستم من<br><br><br><br>(علی یا حیدر<font size="2">(2بار)</font> یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) <font size="2">(4بار)</font><br><br><br><br>ماه من حیدر - شاه من حیدر - عالم و آدم می دونن نوکرتم حیدر<br><br><br><br>ساغرم حیدر - یاورم حیدر - کوری وهابی و سنی سگتم حیدر<br><br><br></font></font><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(علی یا حیدر<font size="2">(2بار)</font> یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) <font size="2">(4بار)</font><br><br><br><br>حیدری هستم - فاطمی هستم - برده ی رو سیاه زینب و حسن هستم<br><br><br><br>ایوون طلا - بده کربلا - ریزه خور سفره ی حضرت حسین هستم<br><br><br></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">(علی یا حیدر<font size="2">(2بار)</font> یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) <font size="2">(4بار)</font><font size="2"><br></font><br><br><br><br>عاشقم کردی - آبرو دادی - از مِیِ عشق خود برایم تو سبو دادی<br><br><br><br>این شبا مستم - تو بگیر دستم - خراب زنجیری بین الحرمین هستم<br><br><br><br>(یا ثارالله <font size="2">(2بار)</font> یا حسین و یا حسین اباعبدالله )<font size="2">(4بار)</font> <br><br></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3">کربلایی سیامک پندی خسروشاهی<br><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF" size="5"><a href="http://s6.picofile.com/file/8240589192/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.mp3.html" target="_blank" title="">(دانلود مداحی)</a></font><br></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;<br></font></font></div>