یا اهل العالم سگ کوی حسینم - من عشق بازه شه نور دو عینم



درب در کوی علی هستم و بس - آزاده ی فاتح بدر و حُنینم



مستم مستم ، مست حیدر - کلبم و در بست حیدر



حیدری ام در می خانه - می خورم از دست حیدر



حیدر حیدر ، حیدر حیدر(2بار)



کن تو نگاهم که آقا بی پناهم ، این خانه ی تو شده است تکیه گاهم



قد می کنم خم برا ایوون طلایت - تا چشمشون کور بشه این دشمنانت



به کوریه وهابیون ، آماده است حیدریون



پا بر جا است تاقیامت ، این بیرق فاطمیون



حیدر حیدر ، حیدر حیدر(2بار)



کربلایی سیامک پندی خسروشاهی




(دانلود مداحی)