من و هوای کربلا - یه حسّ فوق العاده استمن عاشق حرم شدم - پُر ساقیّ و باده استآقا دل شکستمو - به هیچ کسی ندادممن اسم این حال دلم - عاشق شدن گذاشتمآخه مجبورم بگریم - آقا من حرم ندیدمهمه اومدن زیارت - ولی من تو رات نشستمغیر تو کسی ندارم - صاحب فضل و کرامتبخواهی نخواهی آخر - یه روزی میام زیارت(غریب مادر - حسین ثارالله)(4بار)هوای خیمه گاه تو - زده دوباره به سرماگه می شه یه بار دیگه - منو ببر آقا حرمخدا کنه یه بار همه - با شور زینبیوندور حرم طواف کنیم - با جمع فاطمیونآخه من خمارم ارباب - بسه این همه صبوریمُردم و زنده شدم من - از همه هجران و دوریخودمو می زنم آخر - قتلگاهتو ببینمجون نمی دم تا که آخر - مشک عباسو نبینم(غریب مادر - حسین ثارالله)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی