منیم عزتیم علی - منیم شوکتیم علیمنیم ای شه و ای مه و - یاوریم علیسنه عاشقم آقا - سنه سائلم آقامنی دعوت ائت کربلایه گلم آقادمادم آدون دیلیمده - بو قاره اَلَم الیمدهقودومین آقا گوزومده - سنه فدا اولوم علیسلام ای امام زهرا - امیر تمام دنیاغلامم غلام مولا - سنه فدا اولوم علیولایت - امامت - شهامت علیرشادت - سخاوت - شجاعت علی(علیُ علیُ علیُ علیُ)(4بار)وای - امیر جهان یا علی یاعلی (4بار)


 کربلایی سیامک پندی خسروشاهی