من دییرم سوزلریمی - فاطمه جان درد لریمیآدون گلن زماندا من - قوجاقلیرام دیزلریمیبیله سارالمازدی علی - قدّی بوکولمزدی علیبو کوفه اهلی بی وفا - گورنه قوجالدیبدی منی(من سنه دیل سیلموشم - فاطمه سنسیزلموشم)(2بار)وردیلا سیلی یوزوه - یاره سالوبلار گوزوهعجّل وفاتی فاطمه - سن اوخودون ئوز ئوزووهولایت نگاریدن - دفاع ائدن قرآنیدنقرار و طاقت علی -الین ئوزن بناتیدن(ئورکده قالدی چوخ سوزون - قرالدی ظلمیدن یوزون)(2بار)قلبیمه اوت ویردی عدو - عالمی یاندیردی عدوقورخوب حسن او گوندن که - ویردی سنه سیلی عدونه عالم اولدی اول زمان - فاطمه اولدی قد کمانحسن دییر آنا اویان - ایله ترحّم الامان(ننه،ننه جوان ننه - منی ملر قویان ننه)(2بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی