گینه عزا مجالیسی - باشلادی باد ظلم اَسوبحضرت صاحب الزمان - گوز یاشینی قانه قاتوبمحرم فاطمه دی - صاحب امر قاره گیوبئورک دوشوب تلاطمه - فاطمه گل کیمی سولوبیا مولا حیدر ، باتوب هامی یاسه ، نوای نوایهبو سینه وورانلار - گلوبله عزایه(حیدر یا حیدر ، شهنشه عالم ، قاپوندا گدایم ، حسینه فدایم)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی