حیدر،حیدر مدد،مدد - سن عشق فاطمه سنبازو قوّی قهرمان - روحیه جانیمه سنای حَرَمینه ناز ائدن - کلّ ملائکه لربیر بیله فخریلن ولی - زهرایه اولدی نلریاندی قاپی شعله چکوب - زهرا قولی یاره لنوبجان گلدی دوداقینهزینب ایاق آلتدا قالیب - زهرا و حسین یخیلیبدَیدی ضربه محسنونه(گل فضه یامان گونلره دوشدوم)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی