فضه گل سینه غمده یاندی - گل یتیش دادیمه اماندیمیخ در ایلدی اهانت - محسنیم قانینه بویاندیداده گل - داده گل - اوت دوتوب قاپیم شعله چکوروئر خبر - فاطمه عم اوغلی جان وئرور(یارالیم - یارالیم)(4بار)قاپیما توکولوبدی دشمن - یوخدی چارم الیمده فضهبیر لگد ویردی  بی حیا لر - گئتدی صبریم فنایه فضهوای منه - وای منه - وای بو زینبین احوالینهبولسه گر غم گلر حسینین حالینه(یارالیم - یارالیم)(4بار)وئر الون اللّریمه زینب - پرده گلدی گوزومه زینبهم منی ویردیلار ، جسارت - ائتدیلر محسینیمه زینبهر نقدر ، هر نقدر - ویرسالار منی حیدریمچکسه لر داره من علی نوکریم(یارالیم - یارالیم)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی