دلبرم حسین ، یاورم حسین ،عشق و دین حسین ، باورم حسینمستی ام حسین ، هستی ام حسین ، در همه مکان ، هم هم حسینترانه زندگیم حسینه - سروده های لبم حسینه
همیشه خوندم بازم میخونم - پادشاهم حسینهجونمی ، عمرمی ، ارباب ارباب اربابعشقمی ، روحمی ، ارباب ارباب ارباب(حسین وای وای وای وای)(4بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی