ای حسین من بو قاپوندا بیر کیچیک سربازوامآنداولا ایللردی منده حسرت دیداروامچوخ سنه یالوارموشام تا بیر براته مُهر اولامسن اگر بااخسان منه ، چوخداندی خاطر خواهواماولمیا گوزدن منی مولای عالم آتموسانقووماسان بیل فاطمه بیر روسیه درباروامکربلایی سیامک پندی خسروشاهی