دوباره این دلم بهونه تو داره  - همه آرزوش فقط دیدن یارهواسه دیدن حرم بی قراره - ارباب منبر تن صد چاک و عریانت سلام - بر عزیزان و شهیدانت سلامبر تو و این نوجوانت سلام - ارباب من(یا حبیبی انت فی قلبی حسین(3بار) ارباب من (4بار))گو جوابم را تو شاها از کرم - بده یک باره دیگه بر من حرممن تو را ای شاه خوبان ذاکرم - ارباب منمن فدای گیسوان اکبرت - لا لائی گوی علّی اصغرتناله و غم غصه های زینبت - ارباب من(یا حبیبی انت فی قلبی حسین(3بار) ارباب من (4بار))
گئدن اولسا کربلایه سوز بودور - چوخلاری دیلده گئدنده تاپیشورورقتلگاهه گئتمه قان دریا سیدور - ای زائرانهله اوردان ناله زینب چیخور - سسلنور قارداش سینوندن قان آخورگینه ده الله یاواش سَسلر گلور - سالار من(یارالی قارداش حسین جان حسین) (سالار من) (4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی