زینب یا زینب - ای روح وایمانمزینب یا زینب - ای نور چشمانمعشق منی ، روح منی ، عمّه ی ساداتجان حسین ، دخت علی ، عمّه ی سادات(یا اهل العالم ، انا کلب الزینب)(2بار)زینب یا زینب - تیر و کمان تیریزینب یا زینب - حیدرین شمشیریحُجب و حیا منشوریسن - عمه ی ساداتسن کربلانین شیری سن - عمّه ی سادات(یا اهل العالم ، انا کلب الزینب)(2بار)حسین عشقوین - قانین آلان سن سنشام و کوفیه - طوفان سالان سن سنمرجع تقلید منی - عمه ی ساداتفتوای تو سر شکستن - عمه ی سادات
(یا اهل العالم ، انا کلب الزینب)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی