زِ عشق گرمی روی تو بی قرارم من - واااایز دیدن حرم تو در انتظارم من -
واااایعنایت ایله آقا منده نینوایی اولوم -
واااایگوزل آدونلا حسین منده کربلایی اولوم -
واااای(آقام ، آقام ، آقام ، آقام - آقام )(2بار)
ز صبر و طاقت و حجابتو عشقه -
واااایشهامت و عشق زینبو عشقه -
واااایبلا و غمنن اولان قامتی کمان زینب -
واااایحسین قارداشی عشقینده باش یاران زینب -
واااای(زینب ، زینب ، زینب - یا زینب وای)(2بار)به احترام اباالفضل سرم فدای تو -
واااایدل خرابم شده خراب تو -
واااایاو باوفا آقامین اللرینده وار برکت -
واااایاو باخسا گر اولارم کربلایه من حرکت -
واااای
(آقام ، آقام ، آقام ، آقام - واااای )(2بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی