منم غلام علی،خراب نام علی-من عاشق در به درم (2بار)


زِ بادۀ ازلی،قسم به درد علی- روسوای عشق حیدرم (2بار)


اسیرتم،دخیلتم،لَعنِ عَلی اهل سُنّتم


رجز من-لَعنِ عَلی برعُمر (2بار)


(علی،علی،علی،حیدر-علی،علی،علی،حیدر) (4بار)


منم علی مذهب،منم علی سیرت-دار الخُوِ من حیدره (2بار)


فدای مولایم،اسیر زهرایم،دارالحُزنِ من هیئته (2بار)


با غیرتم،با جُرأتم،مخالف اهل بِدعَتم


رجز من لَعنِ عَلی برعُمر (2بار)


(علی،علی،علی،حیدر-علی،علی،علی،حیدر) (4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی
(دانلود مداحی)