ای سه ساله مادریم - ای بو چولده یاوریمقلبیم آرامی قیزیم - مهربانیم دلبریمای سه ساله ، وئرمه ناله ، بو دل بیچارمهدور گئداخ کرببلایه - وئرمه غم بو زینبه(لایلای ای آرام جانیم ، لایلای ای شیرین زبانیم)(2بار)بلبل شیرین زبان - ای بو چولده تک قالانآچ گوزون نازلی بالام - عمه سین درده سالانقمچیلردن ، سیلی لردن - راحت اولدون آی بالاقد خمیده ، غم کشیده ، تئز قوجالدون آی بالا(لایلای ای آرام جانیم ، لایلای ای شیرین زبانیم)(4بار)


کربلایی سیامک پندی خسروشاهی