ای منه یار و یاور - اباالفضل،اباالفضل،اباالفضلدور گوزون آچ دلاور -
اباالفضل،اباالفضل،اباالفضلیاتما قوری یئرده دور  - ایاقه ، ایاقه ، ایاقهآغلوری باخ حَرملر -
اباالفضل،اباالفضل،اباالفضلمن فدا او گوزلره - اوخ دگن او اللّرهمنی آغلاتما اَخا - غم گلور حرملره( آرخام ائلیم ، اباالفضل(3بار) - سیندی بئلیم ، اباالفضل(3بار) )
نفس دوشور شماره - ابا الفضل،اباالفضل،اباالفضلسسله منی دوباره -
اباالفضل،اباالفضل،اباالفضلگوزلری یولدا زینب - خیمده ، خیمده ، خیمدهساخلاما انتظاره -
اباالفضل،اباالفضل،اباالفضلقان اولوبدی گوز یاشیم - دور ایاقه قارداشیممنی تک قویما اَخا - غم گونونده یولداشیم( آرخام ائلیم ، اباالفضل(3بار) - سیندی بئلیم ، اباالفضل(3بار) )
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)