ای یارالی مزاره گئتدون آی نه نهمنی سن گوزوندن آتدون آی نه نهنئجه سن مزاریده جوان جوانئورگی غمیله یاتدون آی نه نهآچ گوزون فدا سنه - وئرمه غم بو زینبهسنسیز اِئتدی روزگار - خوش گونوم بو ماتمه(آناااااا - وااااااای)(4بار)سن بابا مین ولایتینده یانموسانقاپی یاندی پشت درده قالموسانکوچه ماجراسینی دیینمدونبابام حیدری گوزوندن آتموسانسینه سی فشار اولان - کوچه ده دوشوب قالانسیلی ویردولار سنه - قورخوب اول گوزل بالان(آناااااا - وااااااای)(4بار)


کربلایی سیامک پندی خسروشاهی