هوا تو کردم ، من دیوانه این روزا هوا تو کردمدلم اسیره ، منم ببر به کربلا دورت بگردمشدم خرابت ، هر وقتی که میگم حسین می شم خرابتحرم ندیدم ، اگر بیام به کربلا می شم غلامتآقا از عشق تو مستم - به خدا از عالم خستمبه جون مادرت ارباب - ول نکن آقا تو دستم(آقام ، آقام ، آقام....)(4بار)هوایی می شم ، مثل همه ندیده ها هوایی می شمشدم دیوونه ، خوشم آقا یواش یواش فدایی می شمسرم فدایت ، دیگه بریده طاقتم بسه جداییقتیل اشکا ، یه بار دیگه منو بکن تو کربلاییدل من از روز اوّل - اسیر عشقت بودهمنم اون عاشق صادق - که عشقت تو ربوده(آقام ، آقام ، آقام....)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی