منی سالدی ناقه دن ، گئتمه دایان ، گئتمه دایان ، گئتمه دایان عمهقالموشام بو چولده من ،
گئتمه دایان ، گئتمه دایان ، گئتمه دایان عمهمنه رحم ایله بی بی ، گل دادیمه ، گل دادیمه ، گل دادیمهیوخدی بیر کیمسه گلن ، فریادیمه ،
فریادیمه ، فریادیمهبیر یئره چاتمور الیم ، من آغلارام ،
من آغلارام ، من آغلارام آخرقورخودان دیزلریمی ، قوجاخلارام ،
قوجاخلارام ، قوجاخلارام عمهزجر نامرد منه ، سیلی ورور ،
سیلی ورور ، سیلی ورور عمّهدییرم ویرما منی ، قمچی ورور ، قمچی ورور ، قمچی ورور عمّهبو تیکانلیقدا قاچوب ، یورولموشام ، یورولمیشام ، یورولمیشام عمّهخیرداسینّیمیله بی بی ، سویولموشام ، سویولمیشام ، سویولمیشام عمّه


 
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی