بی بی دو عالمینی - دختر شاه حُنینیای یگانه خواهر عشق - و علمدار حسینینور عین تو بر حسینی - همسفر به نینواییفاش می گویم بدونند - تو خدای کربلایی(یا زینب - وا....ی)(2بار)زین اَب تو زینب هستی - کربلا را زینت هستیبه همه میگم تو دنیا - من سگم تو صاحب هستیتو می دونی حسرت من - مِی و ساغرو هم عشقهبین شهرای تو دنیا - آرزوم شهر دمشقه(یا زینب - وا....ی)(2بار)حِیبَتت چه بی نظیره - غیرتت ما فوق صبرهچشمای تو مثل مادر - همیشه بارونه و ابرهبی بی جان آن رقیه - دختر مظلوم دورانبوی کربلای ارباب - وقفه ای بریم به ایوانحرمش فوق جنانه - بی کرانه بی کرانهآخه چیزی که عیانه - پس چه حاجت به بیانه(حسین - وا....ی)(2بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی