گینه بوئورک ماتمیله دولوب - حرم عشقیله بوئورک قان اولوبگویول ایستوری کربلایه گئده - نئچه عمریدی حسرتیمده قالوبمنی دعوت ائت کربلایه گلم - الیملن وروم خیمه گاهه عَلَمنقدری سَسیم وار دیوم صوتیله - علی اصغره یا حسین نوکرمنقدری گله ، باشیمه بلا - بو جان و تنیم ، اصغره فدادنیاده فقط وار بیر آرزوم - قسمتیم اولا، بیرده کربلا(ثار الله حسین ابا عبد الله حسین)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی