عشقونده چیخور آقا جانیم - بوینومدا اَسور آقا شالیمسندن اوتری چوخ اسیر اولدوم - بو سن بو آقا منیم قانیممست اولدوم سبوی مینادن - کام آلدیم یارالی سقادنای قنداقی عرشه چوخ زینب - درس آلدون علی والادنگلرم چوخ نوایه من - دوزرم هر بلایه منگئدرم کربلایه من ، آقا (4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی