به تو دلبستم حسین آقای من - با تو شیرینه آقا دنیای من



منم دعوت کن بیام به کربلا - شدم مجنون تو لیلای من



روح مناجات دعایم - قلب آیه های قرآنم



از ازل مست چشمانت بودم - تا آخر دیوونه کربلائم



(حسین وا......ی)(4بار)





کربلایی سیامک پندی خسروشاهی