حیدر یا حیدر - ای پهلوان خیبر
حیدر یا حیدر - ای جانانُ و دلبرای دُرّ دریای شرف - یا علی مولاای شهریار لَوکشَف - یا علی مولا(امیر دلها - حیدر حیدر حیدر)(4بار)حیدر یا حیدر - تو شاه ولاییمن عاشق اون - ایوون طلائیمن نوکر نالایقم - یا علی مولااز عشق تو دیوانه ام - یا علی مولا(امیر دلها - حیدر حیدر حیدر)(4بار)حیدر یا حیدر - مجنون تو گشتمبا رو سیاهی - بدون سگت هستمای مُرشِد روح الامین - یا علی مولاای کُشته ی شمشیر کین - یا علی مولا(امیر دلها - حیدر حیدر حیدر)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی