حسن دلبر،حسین و زینبش لنگر



زمین و کلّ عالم یک به یک تعظیم بر کوثر



تمام خلق و خُلق با هم،زِ دریا ها و اقیانوس ها و
کلّ خشکی ها



تمام روز تمام شب،تمام عالم جاندار و مرده



بهشت با این همه زیبایی و زیبا،ریاست ها،جماعت ها



گلستان و همین عیسی،همین موسی،همین هاجر،همین سارا



(تمام کهکشان یک سر- نمی ارزد به یک موی امیرالمومنین حیدر)



ز بعد رّب ما حیدرخدا است - که کار شیعیان اصلش فدا است



برو دور سه انگلها بگردان - که خط حیدری راهش جدا است





کربلایی سیامک پندی خسروشاهی