حیدر بابا،حیدر بابا - دنیا سنه اولسون فدا (2بار)باخ زینبه ، باخ زینبه - ذکری اولوب حیدر بابا
(2بار)عبّاسه باخ ، گوزیاشه باخ - سسلور حسین گئتمه بابا
(2بار)
 


گوز یاشیمی ، باش یاره وه - قانین سیلم مرهم اولام
(2بار)(گئتمه بابا ، گئتمه بابا)
(4بار)ای وای منه ، ای وای منه - دشت بلا،دشت بلا
(2بار)وای زینبه ، وای زینبه - کرببلا ، کرببلا
(2بار)اوخلالّا عباسین گوزون - اوخلالّا اصغر حنجرین
(2بار)گودالیده زهرا آنام - سسلر حسینیم وای حسین
(2بار)خیمه یانار ، غارت اولار - الدن گئدرگوشواره لر
(2بار)اوندا دییر زینب بابا - گتمه بابا  ، گتمه بابا
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی