جماعت می خوام بخونم - براتون از غم غربتبدونید که ما کی هستیم - نکنید به ما شماتتنام من سرباز عشق است - توی پادگان حیدربه زیر لوای مولا - می کنم خدمت دلبراگه عاشقی یه کفر است - من به کافری می نازممنم اون عاشق صادق - که به اربابم می بالمدل من خراب یار است - عشق من به نینوا استنماز و قنوت،سجود و - قبله ام کربلااستمستم از یه باده می - که به آن می گن جنونگیههمه گی عاشق یاریم - شده اسم اوجهانگیرما سگای وحشی هستیم - با کسی کاری نداریمنمی ترسیم توی محشر - ما همه حسینو داریمقصه جنون مارو - هیچ کسی خبر ندارهحال این سینه زنارو - هیچ کسی خبر ندارهبین این یَلای عالم- ما فقط عبّاسو داریمروی قلاده ها نوشتیم - همگی کلب حسینیمکربلایی سیامک پندی خسروشاهی