ای نور دیدم علی اصغریم یات – لای لای منیم روح و جانیم بالام یات


 

آغلاما ای آغلادان روح و جانی – یاندیرما ای یاندیران جسم و جانی (آه... سوسوز دلبریم یات بالام یات) (4بار)


 

قلبیم یانور درد و غمدن یارالی - نه سو نه صود وار سینمده یارالی


 

سن بیل رقیه منه وئرمه ناله - حالیوه یانّام سنون ماه پاره


 

(آه -  سوسوز دلبریم یات بالام یات...)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی