این دل من بی تو خونه - من آخر مست و دیوونه
می خونم من با اذن تو - پا بزارم تو میخونه
من که دلم رو به تو دادم - آقا بیا تو نبر زِ یادم
به جون رقیه مستم ارباب - دستمو بگیر نکن جوابم
(یا حسین ابی عبد الله)(2بار)
منم سر گشتۀ کویت - اسیر طُرّۀ مویت
منم آن عاشق خسته - که دل بر مهر توبسته
زِ عشق روی دلجویت - چو مجنون بیابانم
توئی مظلوم و وارسته - شفیع روز میزانم
همیشه برایم شدی دلبر - بر کشتی ما شدی لنگر
بر لبم آقا نام تو باشد - می رسه به دادم روز محشر
(یا حسین ابی عبد الله)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی